Statement  to the Russian-Ukrainian conflict

In connection with the unprecedented situation in the framework of the Russian-Ukrainian conflict, the President of the competition expresses deep concern at the current situation with the view that that aggression doesn´t belong in international relations. With this to our current I.vicemiss Princess of the World 2019 Kateryna Kachashvili wishes in this difficult situation a lot of strength and happiness to her personally and to her whole family. If necessary, Miss Princess of the World will be happy to offer her a helping hand.

 

 

Vyjádření k rusko-ukrajinskému konfliktu

V souvislosti s bezprecedentní situací v rámci rusko-ukrajinského konfliktu vyjadřuje prezident soutěže velké znepokojení nad současnou situací s názorem, že agresivita do mezinárodních vztahů nepatří.

Tímto naší aktuální I.vicemiss Princess of the World 2019 Kateryně Kachashvili přeje v této těžké situaci mnoho sil a štěstí jí osobně i celé její rodině.

V případě potřeby jí Miss Princess of the World ráda nabídne pomocnou ruku.