OFFICIAL INFORMATION - registration for the competition of MISS PRINCESS OF THE WORLD 2021 - Czech Republic

Based on information from the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health regarding the duration of the state of emergency, registration of girls for the competition will begin 21.6.2020.

 


OFICIÁLNÍ INFORMACE - přihlášení do soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD 2021 – Česká republika

Na základě informací vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ohledně doby trvání doby nouzového stavu, bude přihlášení dívek do soutěže zahájeno 21.6.2020.