PRINCESS WINTER SHOW 2024

Oficiální zahajovací akce nového ročníku světového projektu Miss Princess of the World® 2024, proběhla dne 1. února 2024 jakožto atraktivní zimní PROMOTION akce delegátek České a Slovenské republiky v rámci sportovního areálu HEIPARK Tošovice v Moravskoslezském kraji pod názvem PRINCESS WINTER SHOW 2024.

Tento lyžařský areál hojně navštěvovaný dětmi i dospělými vzhledem ke své blízké poloze kousek od sjezdu z dálnice D1 hned vedle města Fulnek, se může pyšnit i hromadou dalších zimních i letních atrakcí, které jsme s našimi MISS rádi využili. 

Bez ohledu na aktuálně řádící epidemii respiračních onemocnění, která omezila možnost účasti všech pozvaných delegátek, si naše České a Slovenské MISS dle svých slov celého dne řádně užily. 

Možnosti adrenalinových aktivit, jako lyžování, bobová dráha, snowtubing, jízdy na sněžném skútru, na rolbě nebo na saních či jiných sportovních nářadích pak všechny MISS na chvíli vrátily do světa zimních dětských radovánek. 

Díky instruktorům a vybavení z firem MADEJA sport Ostrava, SKI CETRUM Odry a především samotnému areálu HEIPARK Tošovice tak naše dívky prožily skvělý zimní den. 

Tak všem lyžařský pozdrav  „ SKOL “ a nashledanou příště. 

PRINCESS WINTER SHOW 2024

The official opening event of the new year of the world project Miss Princess of the World® 2024 took place on February 1, 2024 as an attractive winter PROMOTION event for the delegates of the Czech and Slovak Republics within the sports complex HEIPARK Tošovice in the Moravian-Silesian Region under the name PRINCESS WINTER SHOW 2024. 

This ski resort, which is widely visited by children and adults due to its close location just off the exit from the D1 highway right next to the town of Fulnek, can also be proud of a number of other winter and summer attractions, which our MISS and I were happy to use. 

Regardless of the currently raging epidemic of respiratory diseases, which limited the possibility of participation of all invited delegates, our Czech and Slovak MISSes, according to their words, thoroughly enjoyed the whole day. 

The possibilities of adrenaline activities, such as skiing, bobsleigh, snow tubing, riding a snowmobile, rollerblading or on a sled or other sports equipment, then all MISS returned for a while to the world of winter children's fun. 

Thanks to the instructors and equipment from the companies MADEJA sport Ostrava, SKI CETRUM Odry and above all the HEIPARK Tošovice area itself, our girls experienced a great winter day.

So everyone, skiing greetings "SKOL" and see you next time.

Zdroj dynamické sekce: » PRINCESS WINTER SHOW 2024 (Fotogalerie)