PRINCESS WESTERN SHOW 2021 CZECH & SLOVAK WINNERS CEREMONY

For the first time, the Czech Republic had the honor of welcoming this year's national winners of the project MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2021.

Currently, the most beautiful princess of the Czech Republic Pavlína Ryšková together with Simona Čmilová from the Slovak Republic accepted the invitation of the organizer of the competition to the Czech Republic to participate in an attractive event called

PRINCESS WESTERN SHOW 2021 - CZECH & SLOVAK WINNERS CEREMONY & BUSINESS MEETING.

This informal event, intended for VIP guests, advertising partners and the public, took place on September 17, 2021 in the western area of Šiklův mlýn near Zvole nad Perštejnem. Both girls and guests had the opportunity to experience romantic moments and many adrenaline experiences.

Violin virtuoso Ilona Stryová started the outdoor afternoon, full of fun western activities, but also tastes of good food and wine in the Saloon. In addition to crossbows, blowguns and archery, guests and our MISS could check their sights in special disciplines, such as shooting period pistols, throwing a knife, ax, rodeo on an electric bull or whip and lasso control. The highlight was the action theater raiding the bank with desperadoes on horseback and the sheriff.

After the fun, of course, it was the turn of the official part of this event. At 7 pm, the moderator Alexandr Komarnický in Mexico Hall welcomed the guests of the part of the event called PRINCESS WESTERN SHOW - CZECH & SLOVAK WINNERS CEREMONY in several languages.

Also the president of the competition, Mr. Ing. Viktor Krča had the honor to personally welcome the guests and the reigning national winners. There was also a short presentation of part of the prizes, which could not be presented to the girls in person directly at the PRINCESS PROMOTON VOYAGE 2021, taking place on the ocean liner MSC SEAVIEW.

And then the already selected partners presented their companies and activities in a traditional and unique way during the Business meeting. For example, ACOUSTIQUE QUALITY, HEDVA, SATUM, PANOP CZ, REDFOOD, TEFCO CZ, REMARKPLAST and PRECIOSA presented themselves and fashion designer Jiřina Tauchmanová presented her production at our and Slovak MISS.

In the spirit of the western and the establishment of new collaborations with a glass of good wine, the whole evening program, varied by musical performances by singers Natália Olcsvára Hatalová and Ilona Stryjová, country music by COUNTRY SISTERS, bartender show Adam Navrátil or entrances by gunmen Frank, Steve and George from the area Šikland. The highlight of the program were performances by Ladislav Gin Šín, world champion in whip control, as well as a fashion show of the Flowers and Black and White collections by fashion designer Jiřina Tauchmanová.

The hairdressers of Studio Ivan, Mrs. Ivana Korduliak Doleželová, and the make-up artist of Studio of Beauty, Mrs. Věra Jakoubková, took care of the beauty of the girls.

As part of an excellent banquet, all guests tasted the products of LUMO PLUS, GOLDEN WATER, LEDNICE ANNOVINO WINERY and VINAŘSTVÍ POD STARÝMA HORAMA.

After the coronavirus forced break, it was possible to officially introduce the current Princesses for the Czech and Slovak Republics to the public. We believe that they will be able to represent their countries well and that they will have a successful career in the future.

So good luck and see you next time.


Poprvé měla Česká republika tu čest uvítat letošní národní vítězky projektu

MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2021.

Aktuálně nejkrásnější princezna České republiky Pavlína Ryšková společně se Simonou Čmilovou ze Slovenské republiky přijaly pozvání organizátora soutěže do České republiky, aby se zúčastnily atraktivní akce pod názvem

PRINCESS WESTERN SHOW 2021 – CZECH & SLOVAK WINNERS CEREMONY & BUSINESS MEETING.

Tato neformální akce, určená VIP hostům, reklamním partnerům i divácké veřejnosti se odehrála dne  17.9.2021  ve westernovém areálu Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem. Obě dívky i hosté tak měli možnost prožít romantické chvíle i mnoho adrenalinových zážitků.

Outdoorové odpoledne, plné zábavných westernových aktivit, ale i koštů dobrého jídla a vína v  Saloonu,  zahájila houslová virtuoska Ilona Stryová.  Mimo kuší, foukaček či lukostřelby mohli hosté i naše MISS prověřit svou mušku ve speciálních disciplínách, jako byly střelba dobovými pistolemi, házení nožem, sekerou, rodeo na elektrickém býkovi či ovládání biče a lasa. Vrcholem pak bylo akční divadlo přepadení banky s desperáty na koních i šerifem. 

Po zábavě přišla samozřejmě na řadu i oficiální část této akce. Úderem devatenácté hodiny moderátor Alexandr Komarnický v Mexico hall v několika jazycích uvítal hosty části akce nazvané PRINCESS WESTERN SHOW – CZECH & SLOVAK WINNERS CEREMONY.

Také prezident soutěže, pan Ing. Viktor Krča měl tu čest osobně přivítat hosty a úřadující národní vítězky. Krátce proběhlo i předání části cen, které nebylo dívkám možno partnery osobně předat přímo na PRINCESS PROMOTON VOYAGE 2021, konajícím se na zaoceánské lodi MSC SEAVIEW.

A pak již vybraní partneři v rámci Business meetingu tradičním i neotřelým způsobem představili své firmy a činnosti. Představily se tak například společnosti  ACOUSTIQUE QUALITY, HEDVA, SATUM, PANOP CZ, REDFOOD, TEFCO CZ, REMARKPLAST či PRECIOSA a na našich i slovenských MISS představila svou výrobu módní návrhářka Jiřina Tauchmanová.

V duchu westernu i navazování nových spoluprací u sklenky dobrého vína se pak nesl i celý večerní program, zpestřený hudebními vystoupeními zpěvaček Natálie Olcsváry Hatalové a Ilony Stryjové,  country muzikou kapely COUNTRY SISTERS, barmanskou show Adama Navrátila či  vstupy pistolníků Franka, Steva a George z areálu Šikland. Vrcholem programu byly vystoupení  Ladislava Gina Šína, mistra světa v ovládání biče i módní přehlídka kolekcí Flowers a Black and White  návrhářky Jiřiny Tauchmanové.

Aby vynikla krása dívek se postaraly kadeřnice Studia Ivana paní Ivany Korduliak Doleželové a vizážistky Studia krásy paní Věry Jakoubkové.

V rámci výborného rautu pak všichni hosté mimo jiné ochutnali produkty společností LUMO PLUS, GOLDEN WATER, VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a VINAŘSTVÍ POD STARÝMA HORAMA.

 

Po koronavirové nucené přestávce tak bylo možno aktuální princezny za Českou i Slovenskou republiku oficiálně veřejně představit.  Věříme, že se jim podaří své země dobře representovat a že je v budoucnu čeká úspěšná kariéra.

 

Tak hodně štěstí a někdy příště nashledanou.