PRINCESS PROMOTION  VOYAGE 2021

Za přísných opatření proti šíření pandemie COVID - 19 v souladu s pravidly společnosti MSC CRUISES proběhla ve dnech 3.- 10.7.2021 na palubě lodi MSC SEAWIEW za účasti TV, medií a business partnerů letošní první mezinárodní akce s názvem PRINCESS PROMOTION VOYAGE 2021.

Delegátky Miss Princess of the World® 2021 za Českou a Slovenskou republiku, Pavlína RYŠKOVÁ a Simona ČMILOVÁ se po odplutí z německého přístavu Kiel s reklamními partnery zúčastnily aktivního programu na lodi i výletů do švédských a estonských destinací Visby (Gotland Island), Stockholm a Tallinn. V krásných šatech oděvních designérů Jiřiny Tauchmanové a Luďka Hanáka pak společně budily zájem všech pasažérů i posádky luxusní zaoceánské lodi MSC SEAVIEW.

PRINCESS PROMOTION VOYAGE 2021

Strict measures against the spread of the COVID - 19 pandemic in accordance with MSC CRUISES rules, this year 's first international event called PRINCESS PROMOTION VOYAGE 2021 took place on board of cruise ship the MSC SEAWIEW from 3 till 10 July 2021 with the participation of TV, media and business partners.

Delegates of Miss Princess of the World® 2021 for the Czech and Slovak Republic, Pavlína RYŠKOVÁ and Simona ČMILOVÁ, after leaving the German port of Kiel with advertising partners, participated in an active cruise ship program and trips to the Swedish and Estonian destinations of Visby (Gotland Island), Stockholm and Tallinn. In the beautiful dresses of dress designers Jiřina Tauchmanová and Luděk Hanák, together they aroused the interest of all passengers and the crew of the luxury ocean liner MSC SEAVIEW.