OFFICIAL INFORMATION - registration for the competition

Based on information from the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health regarding the duration of the state of emergency, registration for the competition will begin after the end of the state of emergency.

 


OFICIÁLNÍ INFORMACE - přihlášení do soutěže

Na základě informací vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ohledně doby trvání doby nouzového stavu, bude přihlášení do soutěže zahájeno až po skončení nouzového stavu.