NEW OFFICIAL INFORMATION

Given the current situation with the disease COVID-19 is the official opening of applications for the competition moves on 1st May 2020.

 


NOVÁ OFICIÁLNÍ INFORMACE

Vzhledem k současné situaci s nemocí COVID-19 se oficiální zahájení přihlášek do soutěže posouvá na 1. května 2020.