Partner
MSC CRUISES

KVALIFIKACE do Národního výběru ČR MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019

Dívky, které chtějí reprezentovat Českou republiku a získat korunku na světovém finále soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® se musí do Soutěže přihlásit od 15.července 2018 do 15.září 2018, a to účastí v KVALIFIKACI do Národního výběru ČR Miss Princess of the World® 2019, prostřednictvím oficiálních stránek www.missprincessworld.com.

KVALIFIKACE Národního výběru dívek z České republiky do Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019 oficiálně končí dnem 15. září 2018.

SUPERFINÁLE Národního výběru dívek z České republiky do Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019 s oficiálním vyhlášením delegátky za ČR proběhne ve dnech 3.-4. října 2018 v rámci akce PRINCESS AUTO-MOTO DAY - GRAND FASHION SHOW 2018.

Světové finále projektu MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019 vyvrcholí akcí WORLD SUPERFINAL 2019 na zcela nové luxusní zaoceánské lodi MSC BELLISSIMA (19.- 26.května 2019, Středozemní moře).

Soutěžící dívky musí být ženského pohlaví od narození, být ve věku 16-26 let, svobodné, bezdětné, s minimální výškou 172-175 cm, se zkušenostmi ze soutěží krásy či modelingu, mít alespoň komunikativní angličtinu a mít mezinárodní zkušenosti.

Centrální organizátor si tradičně váží práce národních soutěží krásy, není a ani nechce být jejich konkurencí, proto samostatně nerealizuje veřejné castingy či semifinálové výběry v ČR. V rámci transparentnosti a serióznosti Soutěže proto oslovuje právě organizátory národních soutěží MISS i celou oblast modelingu v České republice (agentury) s informacemi o pořádání Soutěže a termínech jednotlivých akcí. Cílem je společně zajistit vyslání kvalitní české delegátky, která již bude mít zkušenosti ze soutěží MISS či modelingu a šanci obstát v tvrdé zahraniční konkurenci na světovém finále.

Agentury realizující národní MISS proto mají možnost delegovat svou kvalitní dívku přímo do SUPERFINÁLE Národního výběru ČR nebo (v případě, že jejich dívky nesplňují všechna kritéria mezinárodní Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD®) informovat další potenciální kandidátky o možnosti přihlášení do KVALIFIKACE pro Českou republiku, či přihlásit takovou dívku do této KVALIFIKACE jako její Patron.

Termín uzávěrky pro dívky přímo delegované organizátory národních soutěží MISS (agenturami) do SUPERFINÁLE Národního výběru ČR (včetně vyplnění potřebných formulářů) je dne 10. září 2018.

 

Pokud se takto delegovaná dívka splňující kritéria soutěže stane oficiální českou delegátkou Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019, obdrží její Patron finanční odměnu a V.I.P. pozvání na Soutěž. Centrální organizátor také nemá problém se skutečností, pokud je dívka u svého Patrona vázána agenturní smlouvou, pouze musí mít čas a možnost se zúčastnit světového finále Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019.

Registrace do národního výběru missprincess of the world 2019 byla již ukončena

PŘIHLÁŠKA do Národního výběru ČR:

OSOBNÍ ÚDAJE (Povinné)
MÍRY
JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI
KONTAKTNÍ ÚDAJE
POŠTOVNÍ ADRESA
PŘILOŽTE FOTOGRAFIE A VIDEO
(max. 2MB)
(max. 2MB)
(max. 2MB)
(max. 2MB)

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 1. Dívka prohlašuje, že vyplnila správně, pravdivě a úplně všechny požadované údaje v předložených formulářích dle pokynů Centrálního organizátora a Národního organizátora (Národního partnera či Ambassadora soutěže) své země (dále i „Národní organizátor“) a tyto včas zašle/zaslala Centrálnímu organizátorovi přímo nebo prostřednictvím Národního organizátora.
 2. Dívka se zavazuje zúčastnit se Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019. Tato povinnost nevznikne a/nebo vzniklá povinnost zanikne jedině v případě, že Centrální organizátor dívku odmítne, nebo Centrální organizátor dívku vyloučí ze soutěže. Centrální organizátor může dívku vyloučit ze soutěže i v případě, že dívce budou v účasti na Soutěži bránit vážné osobní nebo zdravotní důvody.
 3. Dívka bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněna zúčastnit se Soutěže pouze v případě, že odpovídá podmínkám a kriteriím Soutěže, tedy zejména:
  • je ženského pohlaví od narození
  • k datu 1.1.2019 dovršila 16.rok života, ale nedovršila 26.rok života
  • je svobodná a bezdětná
  • má státní příslušnost země, za kterou se do Soutěže hlásí
  • její doporučená výška je minimálně 172-175 cm, měla by mít souměrnou postavu
  • má dobrý zdravotní stav
  • má ukončené alespoň základní vzdělání, doporučeno ukončené středoškolské vzdělání
  • umí dobře jeden z oficiálních světových jazyků a dále anglicky alespoň na komunikativní úrovni (anglický jazyk je komunikativní jazyk produkce Soutěže)
  • umí pracovat s PC a Internetem
  • byla jako Finalistka (eventuelně jako Náhradnice) delegována k účasti v Soutěži Národním organizátorem, Ambasadorem Soutěže či Národním partnerem) nebo prošla KVALIFIKACÍ Centrálního organizátora
  • nezúčastnila se jako vítězka finále žádného z předchozích ročníků Soutěže
  • je bezúhonná (tj. nikdy nebyla pravomocně uznána vinnou ze spáchání trestného činu a není s ní vedeno ani zahájeno trestní řízení pro spáchání trestného činu)
  • neexistuje záznam v jakýchkoli materiálech, ve kterých by její osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti, zejména nikdy nepřijala roli v erotickém či pornografickém filmu, ani nefotila erotické či pornografické akty
  • vyplnila správně a úplně dotazníky, které jsou součástí manuálu Soutěže
  • neexistují na její straně žádná omezení, která by bránila její účasti v Soutěži
 4. Centrální organizátor může soutěžící dívku bez jakékoli související povinnosti odmítnout či vyloučit ze Soutěže, a to i kdykoli během trvání Soutěže. Centrální organizátor je oprávněn tak učinit zejména, ale ne pouze tehdy, pokud zjistí nesprávnost nebo nepravdivost tvrzení či pokud dívka poruší povinnosti nebo nebude-li soutěžící dívka splňovat základní předpoklady Soutěže. Centrální organizátor výlučně rozhoduje, o tom zda dívka splňuje předpoklady Soutěže a proti jeho rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek.
ÚDAJE PATRONA (Nepovinné) :
SECURITY CODE

brand_name - txt:poweredby